Jeg tilbyder krops- og terapibehandlinger til børn, unge og voksne fra bosteder og opholdssteder.

På daglig basis behandler jeg dem i klinikken, som har symptomer i kroppen, har fysiske gener som følge psykiske eller fysiske overbelastninger.

Jeg er uddannet idrætspædagog i 2006 og har arbejdet i faget både indenfor normal og specialområdet, indtil jeg for 5 år siden, hvor jeg blev selvstændig på fuld tid. Det pædagogiske arbejde har jeg taget med ind i mit professionelle virke i klinikken og min passion er sammensætningen mellem det pædagogiske arbejde og behandling.

Det er af stor betydning at blive set, hørt og mødt med forståelse, anerkendelse og respekt uanset alder og livssituation. Det er en læringsproces omkring sin krop med forskellige diagnoser og reaktioner, samt de udfordringer de står i, igennem livets udviklingsfaser. Og hvordan den håndteres og vigtigheden af gode mestrings stædigere dertil. Det at mærke og forstå kroppen er vigtigt, men det kan være en faktor, som skaber megen frustration, hvis ikke kroppen symptomer kan tolkes.

Jeg har igennem flere år erfaret vigtigheden af, at især denne målgruppe får mulighed for et behandlingsforløb. Derfor vil jeg gerne medvirke til at give dem den støtte, balance og læren omkring hvordan kroppens smerter og symptomer hænger sammen. Derud give dem muligheden for at kunne forbedre egen bevidsthed, tankemønstre og egen behandling, når man har mødt udfordringer, svigt eller mishandling i livet.

Det kan have enorm store betydninger for de børn, unge og voksne at blive behandlet hos mig, fordi det skaber en sammenhæng i deres krop at blive fysisk berørt og samtidig talt med omkring det der er af oplevelser, traumer, følelser, spændinger og smerter i kroppen. Ligeledes at få talt med en udefra stående professional person.

Eftersom jeg er pædagog og har erfaring i faglig professionalisme i fx diagnoser, omsorgssvigt, misbrug, insest, selvskadende adfærd, misbrug, psykiske lidelser mm. Så giver mig en force til behandling i klinikken, og klienten en tryghed i at jeg ved hvordan livet fungerer i hverdagen på et bosted/opholdssted.

Jeg har igennem de sidste år haft mange klienter fra bosteder/opholdssteder og der kan være faste aftaler omkring behandlingsmåder, i min klinik, på jeres sted, faste aftaler med tider hver uge eller hver anden uge og i perioder. Det er alt efter jeres formål med det pædagogiske arbejde og klientens behandlingsbehov.

Vi kan sammen finde formålet med behandlingen og formen på dens forløb.

Behandlingen kan foregå både med og uden en pædagog tilstede alt efter hvad vi aftaler, der er bedst udviklingspotentiale i.

Samarbejdet mellem mig og jer som pædagoger og institution i det hele taget er en vigtig del af at jeg kan give klienten den bedste behandling. Vi kan fx starte ud med en kort overlevering med fortælling om klienten og hvad i mener der er relevant at jeg behandler for. Vi kan aftale opringninger med opfyldning efter jeres behov eller ved særlige situationer og det gør det nemmest, hvis der er en kontaktperson på den enkelte eller en pædagog på stedet som står for behandlingsinteressen hos mig, så er det nemt og hurtigt, hvis der skulle være noget.

Jeg er altid meget fleksibel omkring arbejdstider og samarbejde, så det præcis passer til jeres og det individuelle klientbehov.

I er meget velkommen til at ringe for en forpligtet samtale.